Bretø Transport AS er et familieeigd transport-selskap etablert i 1934, lokalisert pa Gol. Selskapet har 10 biler og 12 årsverk, og omsatte i 2020 for 23,4 millioner. Brøto er et veldrevet selskap med en solid økonomi og en positiv utvikling de siste årene.

SJÅFØR SEMITRAILER

(100% stilling)

Da en av våre faste sjåfører går av med pensjon, søker vi nå etter en snarlig arvtager.

Bilen bytter mellom 2 traller:
Flis tralle – Frakt av løsmasser, pallegods, trelast o.l.
Maskin tralle – frakt av maskiner, utstyr o.I

Søkere bør kunne godt norsk, skriftlig og muntlig.

For mer informasjon om stillingen, kontakt Per-Anders Brøto på tIf. 970 86 018.

Søknad med CV sendes per@broeto.no