Transport i generasjoner

Brøto Transport er et transportselskap med lang historie og svært mye erfaring. Våre ansatte utfører transportoppdrag over det meste av østlandsområdet, med blant annet stykkgodsrute mellom Hallingdal og Oslo, utleie av kontainere og vogntog med forskjellige oppdrag.

Fair Transport

Brøto har gjennomgått kvalitets- og sertifiseringsprogrammet og er stolte over at vi den 6. mai 2024 ble en sertifisert Fair Transport bedrift!

Med Fair Transport vil Norges Lastebileier-Forbund (NLF) fremheve og tydeliggjøre trygg transport fra ansvarlige transportører, som kjører trafikksikkert, er utslippsvennlige og tilbyr gode arbeidsforhold.

Sertifiseringen innebærer at Brøto har vist at vi har de nødvendige systemer og rutiner for å etterleve kravene i sertifiseringen, samt at vi har dokumentert vårt arbeid innenfor trafikksikkerhet, miljø og ansvarlighet gjennom rapporter og øvrig dokumentasjon.